Select Page
Segueix-nos

Organització

A En Comú Podem Tarragona ens hem organitzat així:

ASSEMBLEA

L’assemblea és el màxim òrgan de la coalició

COMISSIONS DE TREBALL COMISSIÓ DE COORDINACIÓ GRUP MUNICIPAL
Gent gran Serveis Socials Responsable de finances REGIDORS ASSESORS
Desenvolupament ecónomic Feminisme i LGTBIQ+ Responsable de comunicació Carla Aguilar

Àngels Perez

Joventut Cooperació i voluntariat Responsable d’organització   Elisa Alegre
Sanitat i benestar animal
Urbanisme i Habitatge      
Cultura i patrimoni Educació
Migrants i ciutadania Territori i seguretat
Sostenibilitat i  Medi ambient

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COALICIÓ EN COMÚ PODEM TARRAGONA

 1. Introducció

Des de la signatura de l’acord de coalició hem iniciat una dinàmica de treball conjunt com a candidatura que entenem ha de seguir en el seguiment de l’acció política que duem a terme a la ciutat.

Això no obsta què els partits existents, En Comú i Podem, continuïn tenint els seus òrgans interns d’organització i decisió i puguin mantenir activitat pròpia.

Per tal de continuar funcionant com a espai polític necessitem dotar-nos d’unes mínimes normes de funcionament que ens permetin clarificar els rols de les persones i els espais de decisió. Entenem que aquest espai s’ha de consolidar i desenvolupar en dos eixos:

 • Recolzant, impulsant i coordinant la política del grup municipal. “Un peu a les institucions”

 • Estenent i aprofundint les relacions amb la societat. “Un peu al carrer”

 1. Validesa dels acords presos:

Els partits signants de la coalició, En Comú i Podem, ens vinculem per l’acord de coalició pres i les normes que d’ell se’n deriven. L’acord de coalició figura com a Annex a aquest document.

 1. Òrgans de la coalició. Composició i funcions

  1. L’Assemblea

 1. Composició: Està formada per tots els membres inscrits d’En Comú i de Podem a la ciutat de Tarragona. Pot estar oberta a la participació de tota la ciutadania però només tindran dret a vot els membres inscrits d’ambdues formacions.
 2. Funcions:
  1. és el màxim òrgan decisió per a totes aquelles qüestions de rellevància. Pel que fa a posicionaments polítics o qüestions rellevants de ciutat de la coalició.
  2. Ha de ser un òrgan de participació de la militància i de la ciutadania en general en l’acció municipal, tant del grup municipal com de la coalició.
  3. Ha de rebre informació de l’acció de govern i de l’acció política municipal desenvolupada per la coalició.
 3. Organització:
  1. S’ha de convocar per correu electrònic, amb una setmana d’antelació.
  2. S’ha de convocar almenys un cop cada 3 mesos i en qualsevol cas sempre que ho demanin un 20% dels inscrits a qualsevol de les dues organitzacions.
  1. Comissió de Coordinació

 1. Composició: Està composta per un mínim de 15 i un màxim de 20 persones amb voluntat de participar activament al seguiment de l’acció municipal que seran escollides per l’Assemblea. D’aquest conjunt de persones hi hauria algunes que tindrien responsabilitats concretes: Coordinador/a general, responsable d’enllaç amb les formacions polítiques (En Comú i Podem), responsable de finances, responsable de comunicació, responsable d’organització. A les reunions es pot convidar a persones que no siguin membres de la Comissió per a qüestions concretes.
 2. Funcions:
  1. Vetllaria pel compliment del nostre programa i codi ètic
  2. Serà l’enllaç entre les direccions dels partits, En Comú i Podem i l’assemblea local i el grup municipal
  3. Serà l’enllaç entre els grups de treball i el grup municipal
  4. Nomenarà els representants a la comissió de seguiment de l’acord de govern i si, s’escau, a la comissió de seguiment
  5. Serà el lloc de debat i acord sobre tots aquells aspectes relatius a l’acció política, organització, els nomenaments i finances del grup municipal.
 3. Organització: Amb caràcter general es reuneix setmanalment. És convocat pel secretari/ària d’organització o el Coordinador/a. Pot reunir-se en plenari o de forma sectorial per a temes concrets que afectin un àmbit determinat.
  1. Comissions de treball:

 1. Composició: Estaran formats per persones membres d’alguna de les dues formacions o persones independents. Emanaran de l’assemblea. Amb caràcter general, estaran coordinades per una persona membre de la Comissió de Coordinació. Funcionaran de forma autònoma.
 2. Funcions: El seu objectiu és fomentar el debat, la reflexió, les propostes sobre diversos àmbits importants per a la política municipal. Han de vincular l’espai amb les necessitats socials i esdevenir una corretja de transmissió vers el grup municipal. S’organitzaran de forma autònoma i retran comptes de la seva activitat a la comissió de coordinació.
  1. Grup municipal:

 1. Composició: Estarà compost pels regidors i els assessors.
 2. Funcions:
  1. Ha de desenvolupar l’acció municipal institucional de la coalició participant en tots els òrgans de govern i executius que correspongui
  2. Ha d’ajustar tant com sigui possible la seva acció política al compliment del programa
  3. Té el deure d’informar la comissió de coordinació de tots aquells aspectes rellevants sobre l’acció de govern
  4. Organitzar les tasques i responsabilitats internament de forma eficient
  5. Traslladar a la destinació que s’acordi en la comissió de coordinació els recursos econòmics i materials disponibles.
 3. Organització:
  1. Els membres del grup municipal assistiran a les reunions de la Comissió de Coordinació.
  2. De forma periòdica a les reunions del grup municipal assistirà el Coordinador/a general així com altres membres de la Comissió de coordinació.

 1. Normes de funcionament i Codi ètic

Considerem el respecte mutu i el manteniment d’un clima de cordialitat com un valor fonamental en el desenvolupament de l’acció política. Per aquest motiu volem dotar-nos d’aquestes mínimes normes de funcionament.

El codi ètic que han de complir tots els membres de la coalició i, en especial aquells que tenen càrrecs de rellevància interna o institucional, és el que figura en l’acord de coalició així com en les respectives normes internes de funcionament.

A més, com a coalició, ens dotem d’un conjunt de normes que ens comprometem a complir:

 1. Ens comprometem a debatre sobre qüestions polítiques amb el màxim respecte mutu, respecte a la pluralitat ideològica i a la discrepància.

 2. Les expressions públiques dels membres de la coalició sempre seran respectuoses en vers la resta de persones membres de la coalició. No es podran realitzar desqualificacions públiques ni d’insults vers altres membres de la coalició.

 3. Ens comprometrem al deure de sigil quan així sigui necessari per al bé de la coalició

 4. Es comprometem a no fer declaracions públiques en nom de la coalició si no han estat prèviament acordats els posicionaments.

 5. Ens comprometem a donar l’escreix econòmic de les retribucions percebudes per nomenaments o encàrrecs fets per la coalició d’acord amb els acords que sobre aquest àmbit figurin a l’Acord de coalició o s’acordin a la comissió coordinadora.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ver más

 • Responsable: En Comú Podem - Guanyem el Canvi.
 • Finalidad:  Moderar los comentarios.
 • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
 • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Plus dominios que actúa como encargado de tratamiento.
 • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
 • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Vols formar part del nostre equip?

Comparteix

A les xarxes

Xerrada

Diferents identitats de Tarragona
Qualició PSOE Unidas Podemos
El colectivo LGTBI frente al COVID-19

Segueix-nos
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad