Select Page
Segueix-nos

8. Sistema productiu, economia i ocupació

Volem una ciutat que fomenti l’economia i l’ocupació, on les persones tinguin dret al treball i salaris dignes i que fomenti l’economia cooperativa. Volem un Ajuntament que administri amb eficiència els impostos de la ciutadania i el patrimoni públic.

1. Auditoria del deute i restructuració del mateix. Realitzar una auditoria del deute de l’Ajuntament i negociar, si escau, una reestructuració. L’Ajuntament ha de procurar reduir el deute públic, actualment pròxim al 100%.

2. Impuls al petit comerç i cooperatives locals. Assessorament i suport als petits comerços, al cooperativisme local i a les persones emprenedores en la posada en marxa dels seus negocis i/o activitat econòmica. Dinamització dels barris i diferents zones de la ciutat.
Buscar solucions per evitar la desertificació comercial del centre amb incentius fiscals i negociació amb propietaris de locals.

3. Transparència i eficiència en la gestió pública. Auditoria de gestió i organització de l’Ajuntament i de les empreses municipals o participades per l’Ajuntament.

4. Simplificació dels tràmits i processos administratius amb l’Ajuntament i de la gestió. Millora de la qualitat de l’atenció presencial a la ciutadania i a les entitats.

5. Anàlisi de la posada en marxa d’una empresa comercialitzadora elèctrica pública.

6. Impuls a la generació d’energia sostenible a nivell domèstic (assessorament municipal) i dels edificis de titularitat municipal o gestionats per l’Ajuntament.

7. Anàlisi de la possible re-municipalització de serveis assegurant el llocs de treballs i els drets laborals. Per exemple, en el cas del contracte de neteja en el marc de la finalització del contracte vigent.

8. Seguiment acurat del compliment dels contractes públics per part de les empreses subcontractades, incloent el compliment de les diferents normatives laborals i de seguretat i salut i de les normes mediambientals.

9. Aplicació de clàusules socials a la contractació pública que garanteixin l’ocupació per a les persones del municipi.

10.Incentivació de pressupostos participatius i gestió del pressupost destinat a manteniment i millores urbanes a través dels Consells de Districte.

11.Impuls al servei d’ocupació municipal i als plans d’ocupació adreçats a persones de la ciutat.

12.Foment de l’economia cooperativa, per exemple fomentant espais d’emprenedoria cooperativa (com coworkings).

13.Establir un segell de qualitat per a les empreses que compleixin els criteris ètics.

14.Estudi de la viabilitat d’un “hub” vinculat a la indústria local. Recuperació de l’espai de la Tabacalera per posar a disposició espais de cooperació i desenvolupament empresarial vinculat a les noves tecnologies i a la indústria local. Traslladar, reformular i potenciar l’actual Viver d’Empreses Pau d’Elclòs.

15.Millora de la mobilitat i de la urbanització dels polígons per atreure més inversions.

16.Promoure la innovació i impulsar la captació de fons europeus per a millorar de la competitivitat de les empreses locals. Aliança amb la Universitat i els centres d’Innovació.

17.Accés públic a internet. Garantir un accés públic a internet en especial a les zones centrals de barris o districtes amb més dificultats socioeconòmiques per evitar la bretxa digital.

18.Evaluar i regular els preus de l’IBI, actualment un dels més alts de l’Estat. Desenvolupar ajudes fiscals per a persones amb escassos recursos econòmics.

Vols formar part del nostre equip?

Comparteix

A les xarxes

Xerrada

Diferents identitats de Tarragona
Qualició PSOE Unidas Podemos
El colectivo LGTBI frente al COVID-19

Segueix-nos
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad